Mã tin Tin đăng Địa điểm Giá Ngày đăng
HD.332

cần thuê nhà ở

Hải Dương
dưới 4 triệu/ tháng 19-03-2015
HD.149

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 15-03-2015
HD.137

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 15-03-2015
HD.163

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 13-03-2015
HD.264

Khách vãng lai

P.Quang Trung
2 Triệu /m2 07-03-2015
HD.104

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.127

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.126

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.119

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.116

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.97

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.108

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.105

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.115

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.130

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.138

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.174

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.171

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.170

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.160

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.159

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.152

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.148

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.141

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.94

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.93

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.39

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.38

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.31

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.28

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.27

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.20

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.17

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.16

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.9

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.6

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.42

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.49

Nhà 2,08 tỷ, khu An phú 3, hướng nam, đường 19,5m.


12 Triệu /m2 04-02-2015
HD.50

Nhà ngõ phố trung tâm cần bán


2 Triệu /m2 04-02-2015
HD.86

Cần bán nhà địa điểm cực đẹp


2 Triệu /m2 04-02-2015
Trang  1 2   
VP Luật sư Hải Dương

Dự án tiêu biểu

Cập nhật lúc : 02:51:43 PM 01/04/2020
Địa điểm Mua Bán
HÀ NỘI
TPHCM 47.050 48.050
Đà Nẵng
Nha Trang
Cập nhật lúc :
Tỷ giá Mua Bán